PZITS - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Toruń PZITS - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Toruń

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Oddział w Toruniu

PZITS - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Toruń
O STOWARZYSZENIU
CELE
GŁÓWNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
REPREZENTOWANE BRANŻE TECHNICZNE
OSIĄGNIĘCIA


O STOWARZYSZENIU

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym inżynierów i techników z branży sanitarnej i ochrony środowiska.

Istnieje ono od 1919 roku, natomiast Toruński Oddział PZITS powstał 6. czerwca 1980 r. w czasie Zjazdu założycielskiego PZITS w Grudziądzu.

W ramach Oddziału działa jedno koło terenowe oraz sześć kół zakładowych przy:

 • Toruńskich Wodociągach
 • Wodociągach i Oczyszczalni w Grudziądzu
 • EDF Toruń
 • OPEC Grudziądz
 • Rejonie Gazowniczym w Grudziądzu
 • Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu

 • CELE

  Celem stowarzyszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, propagowanie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej członków.


  GŁÓWNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

  • organizacja kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej;
  • opracowania techniczne, projekty i rzeczoznawstwo w branży inżynierii sanitarnej;
  • opieka nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków;
  • współdziałanie z właściwymi organami przy nadawaniu uprawnień zawodowych: budowlanych i energetycznych;
  • wnioskowanie o nadanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy oraz honorowych odznaczeń stowarzyszeniowych;
  • integracja i samopomoc koleżeńska.

  REPREZENTOWANE BRANŻE TECHNICZNE

  • gazownictwo
  • wodociągi i kanalizacja
  • ochrona wód, uzdatnianie wody, technologia oczyszczania ścieków
  • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja
  • oczyszczanie miast i unieszkodliwianie odpadów
  • ochrona środowiska

  OSIĄGNIĘCIA

  • Organizacja Konferencji Naukowo-Technicznych "Ochrona i rekultywacja jezior" w latach 1985, 1988, 1993, 2000, 2004, 2007,2010,2013
  • Organizacja Konferencji Naukowo-Technicznych "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta" w latach 2005-2012
  • Patronat merytoryczny nad powstaniem w 1986 r. i funkcjonowaniem Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz organizacja konferencji i seminariów poświęconych pojeziernym parkom krajobrazowym
  • Organizacja prelekcji nt. ochrony środowiska prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej regionu toruńskiego
  • Organizacja cyklicznych, corocznych (od 2001 r.) seminariów technicznych poświęconych nowoczesnym technikom i technologiom stosowanym w branży ciepłowniczej i wodociągowej
  • Organizacja corocznych (od 1992 r.) imprez integracyjnych - EkoBali i Andrzejek dla środowisk technicznych Torunia i Grudziądza
  • Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej metody utylizacji pogazowych ścieków ropopochodnych nagrodzonej w konkursie osiągnięć technicznych w ochronie środowiska
  • Współorganizacja wystawy "Katyń - Charków. Ziemia oskarża" w Toruniu i Warszawie poświęconej obiektom wydobytym z grobów polskich oficerów w trakcie ekshumacji w 1995 r
  • Współorganizacja wystawy "Inżynieria komunalna Torunia. Historia i teraźniejszość" w Toruniu w 2004 r.”
  • Organizacja XXIV Zebrania-Zjazdu Krajowego Delegatów Oddziałów PZITS w 2004 r.
  • Organizacja Konkursu Prezydenta Miasta Torunia „Toruń ogrodem”
  • Organizacja Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury”